PROFESSIONAL

 

MENU

POBIERZ

Informujemy, że jako podmiot przetwarzający dane osobowe Państwa pracowników i współpracowników realizujemy politykę wyrażoną w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO). Dane osobowe klientów będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji zawartych umów lub naszych prawnie uzasadnionych interesów. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez kontakt z nami drogą pisemną.

Copyright 2017  ELIT Tamara Siarek

 

ELIT Tamara Siarek

VAT EU: PL9591810243

e-mail: elit.kontakt@gmail.com

UL. Batalionów Chłopskich 50

25-671 KIELCE

CZYTAJ WIĘCEJ